Junia's Halmvægge

 

Januar 2011

Junia's halmvægge er konstrueret og bygget under ledelse af Michael Kallesen, men 3 mand og en dame medvirkende ud over Michael: Martin, Søren, Thomas og Ida. De arbejde altid to ad gangen.

Halmvæggene er en central del af Junia's konstruktion. Det har gennem hele processen fyldt meget, fordi det er ualmindeligt og uprøvet for de traditionelle håndværkere der normalt bygger huse.

Halmen var ikke så let at finde som ventet. Det skulle være det planlagte mål, 50 x 80 x 200.

 

Leverandører endte med at være gårdejer Jens Pedersen, Badstedvej 1, 4690 Haslev.
tlf. 24 41 20 89.

Halmen blev lidt ekstra hårdt presset og lagt ind i laden i tørrevejr, så snart det var høstet.

Derefter blev den kørt med vognmand af to omgange, og læsset af ved en stor lagerhal, 2 km. fra byggepladsen. Lagerhallen var lejet til opbevaring og tilskæring af halmballerne.

Det var i hallen at halmfolkene holdt til med motorlarm og støv, samtidig med at halmen var i grundigt i tørrevejr under hele processen.

Lidt efter lidt blev de tilpassede halmballer kørt til byggepladsen, og fæstet som ydervæg.

Vindueshøjden skulle tidligt bestemmes, da kassetterne til vinduerne blev sat fast efterhånden.
Michael Kallesen med den berømte halmhammer der anvendes til nøjagtig placering af halmballen.
Martin i gang med at sy.
En af de vanskelige samlinger, som man forsøgte at undgå. Bjælken er gennemgående indvendig og udvendig bærer den tag i den overdækkede terrasse.
De store vinduespartier i gavlen blev der lavet specielle kassetter til af tømrerne. Overgang til halmen blev fyldt med hørbats.
Snit på ydervæggen hvor man kan se de klodser der er fæstet udvendig til bjælkerne. Herefter syes halmen fast til klodserne.

Det ses også tydeligt at fundamentet øverst har samme bredde som selv halmballen. Yderst er  fundamentet afsluttet med en skrå kant i samme tykkelse som pudslaget.

Thomas og Martin lagde ikke skjul på, at den allersidste halmballe ikke var helt let at få på plads.
Arkitekten (Rolf Jakobsen) studerer en vinduesdetalje.
Her ses de plader der er sat på væggene der, hvor det forventes, at der senere skal skrues noget fast, så som lamper.

Det kan også anes, at el-kablerne er trukket i halmen og derved kommer under pudslaget.

Ellers er de færdige vægge planlagt til, at der ikke skrues noget op i dem.

Ida sætter rørvæv fast med halmbyggernes yndlingsværktøj; en trykluftpistol med kraftige klammer.

Rørvæven anvendes til alle overgange.

Her ses også rørvæv i loftet, hvor der senere skal pudses med ler.
En detalje med fæstning af halm og vindueskassette.